Web Tasarim ve Otomasyon |  ARAM

Yüzüncü Yıl - Bahçelievler mh. 224.sk No: 13/6 - Muratpaşa / ANTALYA

Pazartesi - Cuma 09:00 - 18:30

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar


1.1. Satıcı :
Ünvanı : Aram Bilgi Teknolojileri - Necip İSKENDEROĞLU
Adresi : Yüzüncü Yıl - Bahçelievler mh. 224.sk No: 13/6 - Muratpaşa / ANTALYA

1.2. Alıcı :

https://aramyazilim.com sitesi üzerinden otomasyon, yazılım ve benzeri hizmet satın alarak ödemesini sistem üzerinde belirtilen  ödeme yöntemlerinden herhangi birisiyle tamamlamış olanlar.

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://aramyazilim.com  alan adına sahip internet sitesinden, elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili  olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların  hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcının, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil  olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma”  hakkı ile ilgili bilgileri , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve https://aramyazilim.com sitesinde herkes tarafından  erişilebilir bir ortam sunarak bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda  teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. https://aramyazilim.com web  sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
 
Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri


Elektronik ortamda alınan Hizmet/Hizmetlerin cinsi ve türü, içeriği,süresi,verilme biçimi, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak  kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, aşağıda belirtildiği gibidir.Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır.Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder. SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı  tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya  ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla  ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar  görmemesi için siparişi bedelini geri ödemeksizin iptal eder.

Alınan Hizmet /Hizmetler :
Adı , kodu : ; … içeriği
Toplam Satış Bedeli : …. -TL
Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon numarası :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası :

 

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler


Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.
 
Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri


 Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler https://aramyazilim.com web sitesinden alışveriş yapamaz. Satıcı, Alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak Alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

 Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından https://aramyazilim.com sorumlu değildir. Buna istinaden Satıcı,  internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya  çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak Alıcı ,Satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.


https://aramyazilim.com‘ dan kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da Banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi Satıcı ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

 

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri


Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun  ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

Alıcı, https://aramyazilim.com internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu  olan Eğitim ,Danışmanlık ve Terapi Hizmetinin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, sunulma koşulları ve masrafları vs. satışa konu olan hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı ile ilgili bilgilendirildiğini ve bu hakkın ne durumlarda kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder. 

Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, hizmet sipariş ve ödeme koşullarının, hizmet alım talimatlarının , olası durumlara karşı  alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu https://aramyazilim.com  sitesinin "Bilgi Hizmetleri" kategorisinfe bulunan bilgileri okuyup bilgi  sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.Alıcı, işbu sözleşmenin 4.maddesinde belirtilen mücbir sebep(ler) vuku bulmadıkça ,satın aldığı hizmeti iptal edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü


Sipariş: 


Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, onaylandıktan sonra Alıcıya onay bilgisi içeren e-mail gönderilir.
Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.Satıcı ;İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu hizmetin veriliş tarihini değiştirebilir.
 
Ödeme: 


https://aramyazilim.com  ‘da, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır.

Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü Satın alınan hizmetin verilmesi :

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, Alıcı ;içeriğini https://aramyazilim.com ‘dan okuyup ,satın almış olduğu hizmetin veriliş yeri,tarihi ile ilgili ,sistemde belirtmiş olduğu e-posta adresi aracılığıyla bilgilendirilir.
 
 Teslimat: 


 Alıcının https://aramyazilim.com ‘den satın aldığı hizmeti, sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. Alıcıya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre alıcının ve satıcının uygunluğuna göre,karşılıklı mutabakata varılarak uzatılabilir. 

Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü Ürün İade:

Alıcı, işbu sözleşmenin 4.maddesinde belirtilen mücbir sebep(ler) vuku bulmadıkça ,satın aldığı hizmeti iptal/iade edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 
Madde 10-Garanti


https://aramyazilim.com sitesinden satın alınan hizmetler ,şirketin garantisi altındadır. Karşılıklı belirtilen zaman(lar)da ilgili hizmetin verilecektir. Satıcının garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.


Madde 11- Gizlilik


Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde Satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz,Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca Satıcı tarafından standart hizmet/hizmetler ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır.
 
Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Sormak istedikleriniz mi var ?

Web Tasarim ve Otomasyon |  ARAM

ARAM YAZILIM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ.

info@aramyazilim.com
0 (552) 922 39 61